Obecné informace: O databázi

 
  Databáze je rozsáhlé, bohatě strukturované dílo encyklopedického charakteru, které postupně zpracovává více než dvousetletou historii i současnost českého amatérského divadla formou slovníkových hesel souborů, osobností, míst, v nichž se hrálo divadlo, přehlídek a jejich ročníků. Hesla jsou vzájemně provázána sítí vazeb a vybavena obrazovou a textovou dokumentací, bibliografií a odkazy na archivy, v nichž jsou uloženy další materiály.

Zakladatelé databáze PhDr. Vítězslava Šrámková a Jiří Valenta získali na sklonku roku 2007 Cenu ministra kultury "za přínos k rozvoji české kultury“ s přihlédnutím k realizaci tohoto projektu i předchozím pracem věnovaným historii amatérského divadla v České republice.

Základem databáze byl materiál soustředěný v souvislosti s pracemi na Cestách, Bibliografii a dvoudílném Místopisu českého amatérského divadla v letech 1997-2002. Materiál je nově strukturován (viz jednotlivé báze), doplňován a zpřesňován jednak vlastním badatelským výzkumem, jednak – a podstatně – z informací externích spolupracovníků.

Databáze je koncipována jako otevřená, nezaměřuje se pouze na zaznamenání historie, ale i na aktuální amatérské divadelní dění.

Není v silách zpracovatelů soustředit všechna fakta, databáze předkládá pouze dohledané informace.
V polovině října 2015 bylo na webu zveřejněno 169 tisíc hesel (souborů, osobností, ročníků přehlídek, organizací a dal.) a obrazových i textových dokumentů a odkazů (např. recenze či citace z recenzí, články, soupisy repertoáru apod.; tyto texty rozšiřují či konkretizují údaje hesel). Dalších zhruba 15 tis. veřejně nepřístupných hesel je ve stavu rozpracovanosti.

Přivítáme všechny vaše doplňky, zpřesnění i informace o současném životě českého amatérského divadla. Využijte možnosti sdělení na konci každého hesla, dále:
e-mail:divadlo.baze@nipos-mk.cz,
telefon: 221 507 972 (973),
adresa NIPOS, P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2

Současní zpracovatelé: Mgr. Jiří Němec, PhDr. Milan Strotzer, PhDr. Vítězslava Šrámková, MgA. Jiří Valenta.
Spolupracovníci: Naděžda Gregarová, Ivo Mičkal, Jiří Sázavský a PaedDr. Ivana Tetourová.
Technické zabepečení: Ing. Michal Cais, spolupráce Tomáš Bašus, Petr Macháček.


Autoři databáze


Vedoucí projektu: PhDr. Milan Strotzer (od 1. 1. 2011),
PhDr. Vítězslava Šrámková (do 31. 12. 2010).
Projekt databáze: MgA. Jiří Valenta.
Technické řešení: Ing. Michal Cais.

V různých časových úsecích spolupracovali Josef Brůček, Alice Dubská, Josef Fabián, Jaroslav Kodeš, Agáta Pilátová, Luděk Richter, Aranka Sázavská, Hana Šiková, Jarmila Valentová a další.